Impact door innovatieve producten

Ruim 1,2 miljard mensen hebben door armoede en rampen geen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Hierdoor is ziekte veroorzaakt door verontreinigd drinkwater wereldwijd doodsoorzaak nummer 2 en doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen tot 5 jaar.

Om bij te dragen aan de groeiende vraag naar betaalbare waterfilters is Innologic B.V. in het jaar 2000 als ontwikkelbedrijf in het leven geroepen.


Onder de in de Benelux geregistreerde merknaam AQUA Logic heeft Innologic B.V. diverse drinkwaterfilters ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op eenvoud, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Ideële doelstellingen

Het beschikbaar maken van middelen voor drinkwaterbehandeling in ontwikkelingslanden en noodsituaties, o.a. in samenwerking met lokale partners.

Kansarme mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden om betrokken te zijn bij het vervaardigen van producten om op deze wijze te kunnen voorzien in eigen middelen van bestaan.


Om onze ideële doelstelling te verwezelijken werken we samen met stichting IBOTA.

Zo leveren we tegen zeer gereduceerd tarief waterfilters voor ontwikkelingswerk. die stichting IBOTA vervolgens via lokale partners distribueert op de plekken waar ze het hardst nodig zijn.


Werkgelegenheid creëren in India

De doelstelling van Innologic bv staat niet op zichzelf. Onderdelen van de waterfilters worden geproduceerd bij Innologic-India. Innologic-India is gevestigd in één van de grootste Rosse Buurten van Azië, in de miljoenenstad Kolkata (Calcutta). Door werkgelegenheid te brengen in deze wijk worden jonge mensen (vrouwen) onttrokken uit de prostitutie en kunnen zij een hoopvolle toekomst voor ogen zien.

Geassembleerd in Nederland

De eind assemblage van de waterfilters gebeurd in Nederland. Hierbij worden we geholpen door vrijwilligers. Daardoor kunnen de prijzen van producten laag worden gehouden, mede doordat in eigen beheer wordt ontwikkeld en geproduceerd.